Odomknite cestu k vyšším úrodám a k lepšej kvalite

STERCOSUL® –  kvapalné hnojivo na báze tiosíranu amónneho

„Odomknite cestu k vyšším úrodám a k lepšej kvalite.“

 

PREČO SÍRA?

Aj keď najpoužívanejšími prvkami, ktoré farmár hnojením dodáva rastlinám sú N, P a K, výrazne sa zvyšuje aj záujem o hnojenie sírou. Je to dané jej deficitom v posledných rokoch. Ten je spôsobený najmä jej výraznou redukciou emisií v priemysle a zníženým používaním organických hnojív v dôsledku zníženia objemu živočíšnej výroby. Vplyv síry na tvorbu množstva a kvality úrody je v závislosti od typu plodiny významný. Je súčasťou bielkovín, zúčastňuje sa na syntéze niektorých dôležitých aminokyselín (cystín, cysteín, metionín), ovplyvňuje aktivitu enzýmov, podporuje fixáciu vzdušného dusíka pozitívnym vplyvom na hrčkotvorné baktérie. Je obsiahnutá v niektorých sekundárnych metabolitoch rastlín (napr.glukozinoláty). Síra je dôležitá pre rastliny nielen ako prvok, zlepšujúci kvalitatívne parametre niektorých plodín, ale aj ako jeden z hlavných faktorov príjmu a využiteľnosti dusíka rastlinami. Každoročné dodávanie síry je potrebné aj z pohľadu jej vysokej mobility v pôde, kde hrozia straty najmä vyplavovaním, prípadne eróziou.

 

Ročné emisie oxidov síry (v tonách)

 

PREČO TEKUTÁ SÍRA?

 

BENEFITY STERCOSULU „

 • tekuté hnojivo s vysokým obsahom síry (12-0-0-26S)
 • výborná miešateľnosť s ďalšími tekutými hnojivami (DAM, močovina)
 • znižuje straty dusíka v mixoch s damom a močovinou
 • spomaľuje proces nitrifikácie
 • v alkalických pôdach môže sprístupňovať niektoré mikroprvky
 • obsahuje rýchlo prístupný amoniakálny dusík
 • dve formy síry – s rýchlym a pomalým prístupom pre rastliny

 

PRÍNOS SÍRY PRE RASTLINY

Interakcia dusík – síra

Síra a jej pôsobenie v rastlinách je naviazané na metabolizmus dusíka. Efektívne využitie dávok dusíka je priamo závislé na dostatočnom prísune síry. Nedostatočná výživa rastlín sírou sa prejavuje zníženou syntézou plnohodnotných bielkovín a tým vyšším obsahom voľných dusíkatých látok nebielkovinovej povahy, vrátane kumulácie nitrátov.

 

Potreba síry pre jednotlivé plodiny

 

Zlepšenie fyziologických a metabolických procesov

Síra je stavebným prvkom esenciálnych aminokyselín (cysteín, metionín). Ďalej je súčasťou vitamínov, koenzýmu A a glukosinolátov, čo sú sekundárne metabolity. Glukosinoláty majú priamu súvislosť s obranným mechanizmom rastlín proti chorobám a škodcom. Taktiež súvisia s metabolizmom rastových hormónov.

 

PRÍNOS SÍRY PRE RASTLINY

Sprístupnenie a zlepšenie prístupu P a mikroelementov z pôdy (Fe, Mn, Zn)

Keďže síra znižuje pH pôdy, najmä v zásaditých, prípadne v neutrálnych pôdach môže pozitívne ovplyvňovať dostupnosť mnohých mikroelementov vrátane Zn, Fe, Mn a Cu. Bolo napríklad pozorované, že v pôde môže byť veľa železa, avšak tento prvok v rizosfére môže byť nedostupný pre rastliny. Pridaním elementárnej síry do pôdy sa preto môže zlepšiť dostupnosť železa zmenou (znížením) pH. Pridanie síry do každej dávky dusíka zvyšuje výťažnosť pšeničného zrna a obsah a absorpciu analyzovaných mikroživín, t. j. železa, mangánu, zinku a medi. Získaný výsledok ukazuje takzvaný aditívny účinok síry.

 

Podpora odolnosti rastlín

Síra je známa svojimi fungicídnymi účinkami voči niektorým patogénom (nap. múčnatka). Pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav niektorých druhov rastlín (napr. repka, pšenica, slnečnica). Najmä pri foliárnej aplikácii inhibuje rozvoj niektorých patogénov. Síra však môže pozitívne pôsobiť aj cez tvorbu cystínu na vznik indukovanej rezistencie u rastlín.

 

PLODINY

 

APLIKÁCIA STERCOSUL® + DAM V REPKE OZIMNEJ

 

APLIKÁCIA STERCOSUL® + DAM V PŠENICI OZIMNEJ

 

 

Kombináciu STERCOSUL® + DAM , alebo STERCOSUL® + ROZTOK MOČOVINY je možné použiť aj v jačmeni jarnom a v raži ozimnej v rámci produkčného hnojenia.

 

APLIKÁCIA STERCOSUL® + DAM V SLNEČNICI

 

STERCOSUL® je vhodným partnerom pre miešanie s tekutými hnojivami.

Odporúčané kombinácie hnojiva STERCOSUL® s tekutými dusíkatými hnojivami:

 

MIX STERCOSUL® + UAN 390

(24% N + 8% S) „

MIX STERCOSUL® + ROZTOK MOČOVINY

(19% N + 6% S)

 

APLIKÁCIA STERCOSUL® + DAM V KUKURICI

 

APLIKÁCIA STERCOSUL® + DAM V SÓJI

 

VPLYV ATS NA INHIBÍCIU PROCESU NITRIFIKÁCIE

Podiel amónneho a dusičnanového dusíka z obsahu anorganického dusíka v pôde v absolútnych % v hĺbke 00,0 – 0,3 m pod jačmeňom siatym ozimným (priemer 4 opakovaní a 4 odberov)

 

Podiel amónneho a dusičnanového dusíka z obsahu anorganického dusíka v pôde v absolútnych % v hĺbke 0,0 – 0,3 m pod jačmeňom siatym ozimným (priemer 4 opakovaní a 4 odberov)

 

VÝSLEDKY POKUSOV

 

PRÍNOS PRE FARMÁRA 

 • Jednoduchá a presná aplikácia
 • Flexibilita v termínoch a typoch aplikácií
 • Možnosť aplikovať sólo, alebo v mixoch s inými hnojivami (DAM, močovina)
 • Efektívnejšie využitie dusíka
 • Nižšie emisie dusíka
 • Vynikajúca miešateľnosť s ďalšími hnojivami
 • Zlepšená ekonomika farmy

 

PRÍNOS PRE VÝROBCU HNOJÍV A MIEŠAČA HNOJÍV 

 • Kvalitný zdroj síry
 • Výborná miešateľnosť s hnojivami (DAM)
 • Vysoká kvalita hnojiva
 • Výborná manipulácia
 • Flexibilita balenia a dopravy

 

 

Stercorat SLOVAKIA, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

Predaj: Mr. Peter Galan / mob.: + 421 907 714 972 / e-mail: peter.galan@stercorat.eu

info@stercorat.eu / www.stercorat.eu