Produkt

Stercosul® - roztok ATS

Hnojivo na báze ATS (Ammonium Thiosulfate Solution) umožňuje vďaka obsahu síry dosiahnuť lepší výnos z plodín a vyššiu kvalitu úrody.

 

Výhody produktu

√ ATS tekuté hnojivo umožňuje vďaka obsahu síry dosiahnuť lepší výnos z plodín a vyššiu kvalitu úrody.

√ ATS dodá dusík (N) a síru (S) potrebné pre výživu rastlín a dodatočne stabilizuje úroveň dusíku v rastline. ATS je možné použiť v kombinácií s močovinou.

√ ATS je najpokrokovejším doplnkovým hnojivom na báze síry na trhu, poskytuje celý rad výhod a zároveň je vysoko efektívne, praktické a ekonomické.

√ Ak sa aplikuje s tradičným tekutým dusíkatým hnojivom, dodáva tieto benefity:

√ Vyššia úroda na hektár a jej vyššia kvalita

√ Inhibítor nitrifikácie

√ Redukcia straty dusíka vďaka dodaniu správneho pomeru síry a dusíka do pôdy

√ Prevencia odplavenia síry v dôsledku dažďa

√ Doplnenie síry plodinám, keď je to potrebné

√ Pridaná síra zlepšuje štruktúru pôdy a pomáha infiltrácii (prenikaniu) vody

√ Presné dávkovanie vďaka tekutej forme

√ Zníženie dopadov hnojenia na životné prostredie

 

Popis produktu

Tiosíran amónny je dlhodobo používaný v USA a EU ako zdroj síry. ATS je priehľadná číra tekutina, ktorá obsahuje 12% dusíka a 26% síry. ATS sa bežne aplikujes inými kvapalnými hnojivami pre dosiahnutie správneho pomeru živín.

Náš produkt spĺňa požiadavky v súlade s nariadením a normami "Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1009 podľa slovenského zákona o hnojivách"

CERFTIFIKÁT - Osvedčenie o zhode

STERCOSUL_CERTIFICATE OF CONFORMITY

Popis Produktu (Product Label)

STERCOSUL_PRODUCT LABEL_CE

Cerftifikát EU-TYPE EXAMINATION

STERCOSUL_CERTIFICATE EU-TYPE EXAMINATION

 

 

 

Ponuka

√ Naša ročná výrobná kapacita do 30 000 ton

√ Veľká skladovacia kapacita v objeme 10 000 m3 (umožňuje flexibilné dodávky počas roka)

√ Plánovaná distribúcia prostredníctvom vlakovej a automobilovej prepravy

 

 

 

nature-sky-sunny-clouds
back6
Photo_Cerftificate of Conformity_July 2023