Logistika

INŠTRUKCIE PRE DOPRAVCOV

 

Výrobca /adresa nakládky:
Stercorat SLOVAKIA, s.r.o., Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovensko, EU

 

• V prípade, záujmu o obchodnú ponuku kontaktujte: sales@stercorat.eu
• V prípade otázok ohľadne logistiky kontaktujte: logistics@stercorat.eu

 

Mapa oblasti pre navigáciu:

 

1. Parkovisko

GPS: 48.129044, 17.180152
48°07'44.6"N 17°10'48.6"E

 

2. Jednorázový vstup a prepravné dokumenty (vedľa parkoviska):

GPS: 48.129044, 17.180152
48°07'44.6"N 17°10'48.6"E

Jednorázový vstup (jedno dodanie) - prevádzkový čas: Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:00
Výdaj prepravných dokumentov (pre jednorázový aj viacnásobný vstup) - prevádzkový čas: Pondelok – Piatok: 8:00 - 16:30

 

3. Viacnásobné vstupy (Pravidelné dodávky / Trvalé karty) + Vstupné školenia:

GPS: 48.128299, 17.176539
48°07'41.9"N 17°10'35.5"E

Trvalá vstupná karta Vám bude vydaná po absolvovaní školenia.
Školenia prebiehajú v časoch:

Pondelok – Piatok:

od 8:00 do 9:00
od 10:00 do 11:00
od 14:00 do 15:00

 

4. Vstup pre naloženie nákladných vozidiel (po obdržaní Vstupných kariet):

GPS: 48.128311, 17.180584
48°07'41.9"N 17°10'50.1"E

Prevádzkový čas pre nakládku: Pondelok – Piatok: 8:00 – 15:30

 

 

Logistický formulár (povinná súčasť objednávky) a Bezpečnostné pokyny pre pohyb v areáli spoločnosti Slovnaft a.s.

DAP Annex 3_Safety and navigation instructions_January 2024

FCA_ANNEX 4_Safety and Navigation Instructions.pdf